Amoveren

De essentie van duurzaam slopen (amoveren) is hoogwaardig hergebruik van de vrijgekomen materialen. Na bewerking hergebruiken we deze zoveel mogelijk in hun oorspronkelijke vorm. Dit levert een aanzienlijke CO2-besparing op.

Binnen Co-Green recyclen of hergebruiken we 90% van het bruikbare sloopmateriaal. Daarnaast besparen we op de benodigde energie en het water voor de sloop (en bouw en wonen).

In de praktijk

Na het asbestvrij maken van de gebouwen, start de voorsloop. Alle materialen, die geen deel uitmaken van de draagconstructie en de gevels, worden handmatig en met klein materieel verwijderd. Vervolgens worden de materialen gesorteerd en gescheiden afgevoerd voor verwerking binnen de oorspronkelijke toepassing. Bijvoorbeeld, glas gaat terug naar de glasindustrie en dakbitumen worden verwerkt tot nieuwe dakrollen.

Hierna worden de binnenmuren, de gevels en uiteindelijk de draagconstructies machinaal verwijderd. Betonpuin wordt gescheiden ingezameld en door middel van een breker en zeefinstallatie verwerkt tot kwalitatief hoogwaardige betongranulaten. De betongranulaten worden verwerkt in nieuwe betonmortel en heipalen. Op deze manier wordt er zo min mogelijk beslag gelegd op natuurlijke bronnen (zand en grind). Voor de andere steenachtige materialen, zoals metselsteen, kalkzandsteen en gips, geldt hetzelfde proces.

In dit schema staat meer informatie over de verwerking en het hergebruik van o.a. glas, hout en pvc.