Co-Green

Een klimaatneutrale wijk. Op een duurzame manier gerealiseerd. Zonder extra kosten voor bewoners.
De initiatiefnemers van Co-Green geloven dat het kan.

Duurzaam slopen, duurzaam bouwen en duurzaam wonen. Door intensief en slim samenwerken maken we geen onnodige kosten. Wat we daarmee besparen, stoppen we terug in de woningen. Hiervan bekostigen we de duurzame voorzieningen in de wijk. Klimaatneutraal is zo ook kostenneutraal.

 


Samenwerking

Niet eerder is een bouwproject gestart met het uitgangspunt klimaatneutraal is kostenneutraal. Ketensamenwerking is de sleutel. Door onze krachten te bundelen en af te stappen van bestaande bouwprocessen, bereiken we onze ambitie.

Co-Green is een initiatief van woningstichting Eigen Haard, ontwikkelaar en bouwer ERA Contour, architect KOW, amoveerder Oranje.